Staroměstský dům čp. 510, zvaný U Kutovců či U Bruncvíka, Havelská 5.

Tato galerie je poněkud netradiční, zobrazuje totiž pouze prvky, fotografované v jediném pražském domě. Tento dům patří k výjimečným, mimořádně cenným objektům, jak ukázal i nález unikátních nástěnných maleb - světecké galerie na dvorní fasádě bočního křídla. Nástěnné malby ze 2. třetiny 14. století v této výjimečné kvalitě provedení a stupni dochování jsou naprostým unikátem, zejména co se týče možných analogií na exteriérech profánních staveb tohoto typu. Nález byl učiněn v listopadu 2015.
Prvky jsou řazeny podle jednotlivých typů, odpovídajících existujícím kategoriím běžných galerií pražských detailů, jsou zde však doplněny i o další prvky, které zatím odpovídající celopražské galerie nemají.

FASÁDY

NÁSTĚNNÉ MALBY

MALOVANÉ TRÁMOVÉ STROPY


DVEŘE, VRATA

DVEŘNÍ DETAILY A KOVÁNÍ

ZÁBRADLÍ, BALUSTRÁDA

PORTÁLY© ladabar 2015
WebZdarma.cz