Pražské fasády

Tato galerie poněkud narušuje obecné zaměření stránek na detail, jednotlivé snímky totiž zabírají celá domovní průčelí. Fotografováním fasád jsou plně využity výhody širokoúhlého objektivu. I tak je možno fotografovat pouze přiměřeně rozsáhlé fasády v dostatečně širokých ulicích, na křižovatkách, v rozšířeních ulic, nebo přímo na náměstích. Široký objektiv do značné míry umožňuje též eliminaci sbíhavosti svislých linií. Prezentované fotografie přesto nezapřou dosti výrazný post-procesing (dodatečné počítačové úpravy). Cílem bylo vytvoření kolmých pohledů na fasády. U některých snímků, pořizovaných z malého odstupu z úrovně chodníku, může narovnaný výsledek svým nepřirozeným působením až trochu tahat za oči. Optimální by pochopitelně bylo fotografovat fasády z oken v patrech protějších domů. Kritérií pro zařazení fasád bylo několik a jejich uplatňování nebylo vždy zcela důsledné. Zásadní byla samotná technícká proveditelnost snímku celé fasády, pokud možno co nejméně zakryté. Fotografovány byly fasády historických objektů od středověkých po klasicistní, v některých případech i historizující, jen výjimečně mladší. V případech, kde bylo možné vyfotografovat souvislou řadu domů, byly zařazeny i méně významné fasády v této řadě, které by jinak samostatně zařazeny nebyly.

STARÉ MĚSTO

NOVÉ MĚSTO

MALÁ STRANA
© ladabar 2014-2020
WebZdarma.cz